KONTAKT

 

Telefon:

794 982 528

 

Adres Email

info@detektywi-prawnicy.pl

Dla Osób Fizycznych

Proponujemy szeroką gamę usług dla osób fizycznych:

 

Poszukiwanie osób

Poszukiwanie osób, w tym ustalenie miejsca zameldowania oraz faktycznego przebywania osoby

Na Państwa zlecenie weryfikujemy dane adresowe i odnajdujemy faktyczne miejsca pobytu Państwa kontrahentów, znajomych, osób, z którymi przed laty utraciliście kontakt, jak i potencjalnych spadkobierców w postępowaniu spadkowym. Podejmujemy się najtrudniejszych spraw związanych z zaginięciami osób. Poszukiwania prowadzimy na terenie całej Europy i innych regionów świata.

 

 

Weryfikacja wierności partnera

Weryfikacja wierności partnera i ewentualne przygotowanie materiału dowodowego do sprawy rozwodowej

Prowadzimy dyskretną ciągłą obserwację partnera. Weryfikujemy jego kontakty fizyczne i elektroniczne. Zapewniamy pełen raport wraz ze zdjęciami i nagraniami video. Profesjonalnie przygotowujemy materiał dowodowy do wykorzystania w postępowaniu sądowym. Materiał taki ma kluczowe znaczenie w orzekaniu o podziale majątku, opiece nad dziećmi itp.

 

Obserwacja osób i miejsca

Zapewniamy dyskretną i ciągłą obserwację miejsc i osób z użyciem sprzętu obserwacyjnego najwyższej klasy. Z podjętych czynności przygotowujemy profesjonalny raport zawierający zdjęcia i materiały audio-video.

 

Przygotowanie materiału dowodowego

Przygotowanie materiału dowodowego w sprawach związanych z molestowaniem seksualnym, mobbingiem, stalkingiem, naruszeniami nietykalności cielesnej, pedofilią i innymi przestępstwami przeciwko osobie

Pomagamy przygotować materiał dowodowy do wykorzystania w ewentualnym postępowaniu sądowym osobom zagrożonym przestępstwami przeciwko wolności, nietykalności cielesnej, godności osobistej. Skrupulatnie dokumentujemy wszelkie naruszenia przedmiotowych dóbr.

 

 

Weryfikacja kontaktów nieletnich

Weryfikacja kontaktów nieletnich

Dzisiejsze czasy niosą olbrzymią liczbę zagrożeń dla dzieci – narkotyki, pedofilia, pornografia dziecięca, wymuszenia. Ta sytuacja wymaga wzmożonej czujności i natychmiastowej reakcji. Nasza firma kompleksowo i dyskretnie zweryfikuje zarówno fizyczne, jak i elektroniczne kontakty Państwa dziecka. Dzięki temu będziecie Państwo mieć czas, aby podjąć właściwe kroki celem ochrony jego szczęśliwej przyszłości.

 

 

Ustalenie ojcostwa

Zebranie i weryfikacja materiału DNA pod kątem ustalenia ojcostwa

Profesjonalnie zabezpieczamy mikroślady zawierające próbki DNA, dzięki którym jesteśmy w stanie z prawie 100% skutecznością dopasować materiał genetyczny do osoby, od której on pochodzi. Ma to m.in. podstawowe znaczenie w ustalaniu ojcostwa. W zakresie ekspertyz korzystamy z usług renomowanego laboratorium.

 

Ekspertyzy kryminalistyczne

Wykonujemy profesjonalne ekspertyzy DNA, pisma, pieczęci. Dokonujemy analizy zawartości dysków komputerowych pod względem obecności zakazanych treści. Analizujemy zapisy księgowe pod kątem wykrywania oszustw, technik kreatywnej księgowości, niezgodności sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym.

 

Odzyskiwanie utraconych danych informatycznych

Odzyskujemy dane informatyczne utracone w wyniku uszkodzenia nośnika, bądź skasowania danych.

 

ZOBACZ – Usługi Detektywistyczne dla Podmiotów Gospodarczych

 

 

480x230