KONTAKT

 

Telefon:

794 982 528

 

Adres Email

info@detektywi-prawnicy.pl

Dla Podmiotów Gospodarczych
Powiązania podmiotów gospodarczych

Wiele sił i środków można zaoszczędzić posiadając pełną i rzetelną informację na temat strony, z którą wiążą nas kontakty biznesowe. Informacja taka pozwala nam na ocenę ryzyka, jakie pociąga nawiązanie kontaktów biznesowych z danym podmiotem oraz zdecydowanie ile środków możemy w te kontakty zainwestować.

Działając w interesie bezpieczeństwa naszych Klientów w obrocie gospodarczym oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z weryfikacją potencjalnych i aktualnych klientów, kooperantów i pracowników. W tym zakresie proponujemy:

 
 
Weryfikacja firm

Weryfikacja danych rejestrowych i sytuacji finansowej podmiotu

W tym zakresie dokonujemy fizycznej weryfikacji dokumentów rejestrowych, jak również wyszukujemy informacje na temat podmiotu i jego zobowiązań w źródłach elektronicznych.

Weryfikacja powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi

Osoba jawiąca się jako „krystalicznie czysta” może mieć za sobą wiele postępków, które chciałaby ukryć. Nasza firma gruntownie sprawdzi historię kontrahenta we wszystkich podmiotach w jakich pełnił funkcję jak również wskaże podmioty z nim powiązane.

 

Śledztwo biznesowe

Ustalanie historii wywiązywania się ze zobowiązań przez podmioty gospodarcze

Nasza firma oferuje weryfikację historii wywiązywania się przez podmiot ze swych zobowiązań finansowych nie tylko w ogólnie dostępnych elektronicznych źródłach informacji. Na Państwa zlecenie przedstawimy opinie osób, które dotychczas miały okazję współpracować z interesującym Państwa podmiotem.

Ustalanie stanu majątkowego

Wiedza na temat stanu majątkowego kontrahenta to 70% udanego postępowania egzekucyjnego. Przygotowujemy pełny raport o stanie majątkowym podmiotu ze wskazanie nieruchomości (wraz z wskazaniem nr księgi wieczystej), ruchomości, zobowiązań i wierzytelności. Materiał zawiera dokumentację fotograficzną.

 

Weryfikacja uczciwości pracowników

Weryfikacja uczciwości pracowników

Nieuczciwi pracownicy przynoszą niepowetowane straty. Weryfikujemy informacje przekazane przez pracowników na etapie postępowania rekrutacyjnego. Zbieramy opinię na ich temat od byłych pracodawców i osób z ich środowiska. W naszych działaniach posługujemy się również prowokacją.

Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Oferowana przez nas wiedza, już na etapie ewentualnego zawarcia umowy, minimalizuje ryzyko, a co za tym idzie, rozmiar ewentualnej straty.

W dzisiejszych czasach, w warunkach ogromnej konkurencji, niebagatelną wartość ma informacja. Wyciek danych może doprowadzić do trwałej utraty klientów, a co za tym idzie źródeł przychodu.

Nasza firma oferuje weryfikację bezpieczeństwa baz danych, wraz z gotowymi rozwiązaniami w zakresie ich właściwego zabezpieczenia.

Ponadto, poprzez tworzenie i wprowadzanie procedur antyfraudowych, całkowicie automatyzujemy ten newralgiczny i ważny dla wyniku finansowego obszar.

Zapraszamy do współpracy.
Bądź świadom, z kim robisz interesy!
 
 

 

 

480x230