KONTAKT

 

Telefon:

794 982 528

 

Adres Email

info@detektywi-prawnicy.pl

Kwestie Ogólne

Z naszego kilkunastoletniego doświadczenia w zakresie windykacji należności wywieść możemy niestety jedną najważniejszą, najbardziej doniosłą prawidłowość – coraz trudniej jest odzyskać wierzytelności – pieniądze. Przeprowadzona przez nas diagnoza tego stanu rzeczy wskazuje na kilka powodów:

Windykacja: odzyskiwanie należności

Postępująca pauperyzacja społeczeństwa

Ludzie oraz firmy posiadają coraz mniej gotówki i możliwości, w miarę szybkiego, wejścia w jej posiadanie,

Nieodpowiedzialne i nieumiarkowane wydatki konsumpcyjne, w większości przypadków kredytowane

Krótko mówiąc życie ponad stan skutkujące spiralą zadłużenia.

Radykalnie ograniczona akcja kredytowa banków

Gwałtowne przyrastanie tzw. złych kredytów w bankach (niemożliwych do wyegzekwowania).

Wzrost poziomu wiedzy prawnej dłużników

Zdemoralizowanie społeczeństwa

W większości niestety przez środki masowego przekazu, promujące nieodpowiedzialny styl życia, w tym zdejmujące odpowiedzialność z dłużników za zaciągnięte zobowiązania i szkalowanie wierzycieli domagających się zwrotu swoich pieniędzy, „nagonki” na komorników, za to że wykonują swoje obowiązku ustawowe! Krótko mówiąc dłużnicy w wielu niestety przypadkach nie odczuwają absolutnie żadnego obowiązku spłaty swoich długów, mało tego – czują się dotknięci gdy wierzyciele podejmują zgodne z prawem kroki egzekucyjne.

 

 

Wzrost poziomu wiedzy prawnej dłużników

Dłużnicy coraz lepiej orientują się w zakresie prawnego, czy też bezprawnego, unikania płacenia swoich zobowiązań. Uodparniają się na poszczególne czynności egzekucyjne.

Nieprofesjonalne firmy windykacyjne

Odnotowuje się istną eksplozję liczby skrajnie nieprofesjonalnych firm nazywających siebie windykacyjnymi, których działania ograniczają się do telefonicznych połajanek dłużników, czy też wysyłania do nich kilkudziesięciu tak samo brzmiących „ostatecznych wezwań do zapłaty”… i nic więcej. Działania takich pseudo-firm windykacyjnych wpłynęły na demoralizację dłużników oraz utratę zaufania wierzycieli – zleceniodawców do firm windykacyjnych. Niestety, ku naszemu ubolewaniu, po bankructwach jednych, na rynku pojawiają się kolejne tego typu firmy „windykacyjne”, z prawdziwą windykacją nie mające nic wspólnego poza nazwą, których właściciel, przedstawiciele i pracownicy nie widzieli na oczy komornika (chyba że sami występują jako dłużnicy).

Nieprofesjonalne firmy windykacyjne

Z naszych bezpośrednich obserwacji i doświadczenia w windykacji wynika, że jeszcze kilka lat temu, sama wizja skierowania sprawy do sądu działała motywująco na dłużników i skłaniała ich do podjęcia aktywności celem spłaty swoich długów. Aktywności przejawiającej się w spłatach, zawieraniu porozumień, udzielaniu zabezpieczeń rzeczowych, datio in solutum (przewłaszczenie rzeczy w miejsce zobowiązań pieniężnych), oferowanie poręczeń osób trzecich (np. członków rodziny) itp.

Obecnie natomiast, ani wizja postępowania sądowego, ani egzekucji komorniczej nie robi wielkiego wrażenia na dłużnikach w przypadku gdy nie przekona się ich, że naprawdę mają do czynienia z profesjonalistami w zakresie windykacji.

Dlatego też obecnie skuteczna windykacja wierzytelności wymaga ogromnego doświadczenia zawodowego, merytorycznej wiedzy oraz gruntownego warsztatu zawodowego. Nasza firma to posiada.

 

 

 

480x230