KONTAKT

 

Telefon:

794 982 528

 

Adres Email

info@detektywi-prawnicy.pl

Obsługa Prawa
Obsługa prawna firm

Od wielu lat ściśle współpracujemy z wyselekcjonowanym zespołem profesjonalnych pełnomocników procesowych – radców prawnych i adwokatów – wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa – zarówno na gruncie cywilnoprawnym, w tym rodzinnym (np. sprawy rozwodowe) jak i karnoprawnym.

Nasi kooperanci posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie procesowe przed Sądami wszystkich instancji – Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi jak i Kasacyjnymi.

Naszym współpracownikom stawiamy tak samo wysokie wymagania jak sobie. Bierzemy odpowiedzialność za ich rzetelność, uczciwość i fachowość. A przede wszystkim oczekujemy zorientowania na cel, skutek przedsiębranych czynności, pod kątem satysfakcji naszych Klientów.

 

Usługi prawne
Nasza ścisła współpraca oraz wzajemne zaufanie pozwalają na kreowanie i moderowanie ścieżek postępowania dowodowego na każdym etapie obsługi Klienta.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż nasi pracownicy posiadają uniwersyteckie wykształcenie prawnicze oraz wieloletnie doświadczenie operacyjne, co jest nieocenionym atutem w gromadzeniu wszelakiego materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych spraw.

Mamy zarówno teoretyczną wiedzę jaki i praktyczne umiejętności!

 

 

 

 
 

 

 

480x230