KONTAKT

 

Telefon:

794 982 528

 

Adres Email

info@detektywi-prawnicy.pl

Windykacja Polubowna
Windykacja przedsądowa - specjalista ds. negocjacji

Windykacja polubowna, tzw. przedsądowa, jest prowadzona przez naszych specjalistów ds. negocjacji – wieloletnich pracowników firm windykacyjnych, uczestników licznych szkoleń z zakresu polubownej windykacji należności oraz skutecznych negocjacji, posiadających wykształcenie prawnicze oraz przygotowanie psychologiczne do prowadzenie negocjacji z dłużnikami.

 

 
 
Windykacja polubowna
W naszej ocenie windykacja polubowna to bardzo ważny etap czynności windykacyjnych dlatego, że pozwala bardzo szybko ustalić, czy dłużnik jest skłonny spłacić zadłużenie jednorazowo, czy może w ratach. Jeżeli dłużnik współpracuje, dążymy do zawarcia ugody na warunkach wynegocjowanych z dłużnikiem i przede wszystkim zaakceptowanych przez naszego Klienta.
 
 
 
 
W przypadku porozumień o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty staramy się wzmocnić pozycję naszego Klienta-wierzyciela poprzez ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych (m.in. zastaw, hipoteka), bądź osobowych (np. poręczenie osoby trzeciej). Etap ten, umiejętnie prowadzony, daje możliwość uzyskania informacji od samego dłużnika nt. składników jego majątku oraz potwierdzenia tego stanu w innych źródłach. Oferowana przez naszą firmę profesjonalna windykacja przedsądowa, nawet gdy nie prowadzi do pełnego zaspokojenia roszczeń naszego Klienta, przynosi korzyści w postaci uzyskania uznania długu przez dłużnika, co daje możliwość szybszego i prostszego uzyskania wyroku zasądzającego wierzytelność, zgromadzenia materiału dowodowego, w tym dowodów w postaci zeznań świadków (naszych pracowników) na okoliczność informacji uzyskanych od dłużników itp.

Windykacja przedsądowa: zaspokojenie roszczeń
 
 
W przypadku zaakceptowania przez naszego Klienta rozłożenia spłaty należności na raty – monitorujemy i zapewniamy naszą obsługę przez cały okres spłaty wynikający z zawartego porozumienia.

 

 

480x230