KONTAKT

 

Telefon:

794 982 528

 

Adres Email

info@detektywi-prawnicy.pl

Windykacja Sądowa

Największy nacisk kładziemy na skuteczność naszych działań – w przypadku windykacji jest to ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH naszego Klienta. Dlatego też, zanim przekonamy Państwa do wszczęcia postępowania sądowego, kosztownego z uwagi na konieczność uiszczenia wpisów sądowych, musimy mieć pewność, że Wasz dłużnik jest wypłacalny przynajmniej w zakresie poniesionych przez Was kosztów. Dlatego też, jeżeli byliście Państwo naszymi Klientami w zakresie windykacji polubownej, przedsądowej – daje nam to wiedzę nt. Waszego dłużnika i trafności podjęcia decyzji o skierowanie sprawy do sądu. W przypadku gdy zwróciliście się do nas o pomoc posiadając już prawomocnie zasądzone należności – oferujemy windykację egzekucyjną.

Windykacja sądowa

W zakresie windykacji sądowej nasza oferta obejmuje obsługę naszych klientów na etapie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego zwrot należności pieniężnych przez pozwanego dłużnika.

W zakresie windykacji sądowej oferujemy również pomoc prawną naszych profesjonalnych pełnomocników procesowych nad egzekucyjnym postępowaniem komorniczym, gdzie nierzadko dochodzi do manipulowania przez dłużników uprawnieniami procesowymi w egzekucji, wyprowadzaniem majątku „zagrożonego” zajęciem komorniczym i ogólnie utrudnianiem egzekucji komorniczej, w których to przypadkach zastosowanie mają przepisy kodeksu karnego. W zakresie windykacji sądowej oferujemy również obsługę postępowań upadłościowych, czy układowych.

Szczegóły dotyczące naszego Zespołu Prawnego znajdą Państwo w zakładce: usługi prawne.

 

 

 

480x230